Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym www.megaserwis.com prowadzony jest przez firmę: MEGASERWIS Krzysztof Brudny, (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji) ul. Wiślańska 56, 43-430 Skoczów) zarejestrowaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP - 5482525346, REGON – 241186890, nr konta bankowego ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1083 1000 0090 6929 6417.

 2. Sklep internetowy megaserwis.com prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 3. Aby móc korzystać ze sklepu internetowego www.megaserwis.com konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, czego efektem jest założenie konta.

 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.megaserwis.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

 6. Wszystkie produkty oferowane w www.megaserwis.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Opis stanu oferowanego produktu (nowy / używany / regenerowany) znajduje się w karcie każdego produktu.

 7. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone przez firmę kurierską lub odebrane w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym na stronie www.megaserwis.com, w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MEGASERWIS Krzysztof Brudny dotycząca zakupu danego produktu w sklepie www.megaserwis.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie www.megaserwis.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy MEGASERWIS Krzysztof Brudny.

 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie www.megaserwis.com, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 10. Dostępne formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego.

 • Przelewem - forma płatności dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej lub dokonujących płatności w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MEGASERWIS Krzysztof Brudny, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Przelewem online – za pomocą systemu szybkich przelewów internetowych PayPal (koszt operacji to 3% wartości całego zamówienia - zakupione towary + wysyłka

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu www.megaserwis.com.

 2. MEGASERWIS Krzysztof Brudny odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MEGASERWIS Krzysztof Brudny niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MEGASERWIS Krzysztof Brudny albo MEGASERWIS Krzysztof Brudny nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. MEGASERWIS Krzysztof Brudny rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MEGASERWIS Krzysztof Brudny nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MEGASERWIS Krzysztof Brudny.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w Regulaminie.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.megaserwis.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu www.megaserwis.com składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 3. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez MEGASERWIS Krzysztof Brudny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności i cookies zawartą Regulaminie. Klient dokonujący zakupu w sklepie megaserwis.com wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepie megaserwis.com. Adres e-mail będzie przetwarzany przez MEGASERWIS Krzysztof Brudny w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie www.megaserwis.com.

 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.


Polityka ochrony prywatności i cookies

 1. MEGASERWIS Krzysztof Brudny (właściciel sklepu internetowego www.megaserwis.com) jest administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów podczas rejestracji i w sklepie internetowym www.megaserwis.com.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego www.megaserwis.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, a także w celach ich archiwizacji.

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu rejestacyjnym jest konieczne do założenia konta oraz do realizacji składanych zamówień.

 2. Sklep www.megaserwis.com stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.megaserwis.com.
   

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawa klienta w kontekście RODO


Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na biuro@megaserwis.com.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepach megaserwis.com, możesz edytować swoje dane osobowe w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Aby skontaktować się z administratorem danych osobowych, wyślij e-mail na adres: biuro@megaserwis.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Adres doręczenia przesyłki:
MEGASERWIS Krzysztof Brudny
43-426 Ogrodzona
ul. Centralna 1


Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MEGASERWIS Krzysztof Brudny
43-426 Ogrodzona
ul. Centralna 1

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność Produktu z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu rękojmi sprzedaży.

 3. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,

 • datę i numer Zamówienia,

 • określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,

 • przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady Produktu,

 • określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,

 • datę i podpis Klienta.

 1. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Produktu lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Produktu), Klient zobowiązany jest przesłać Produkt wraz z reklamacją.

 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: MEGASERWIS Krzysztof Brudny, 43-430 Skoczów, ul. Wiślańska 56 lub adres email: biuro@megaserwis.com

 3. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.